Kontakt

BIURO-SIEDZIBA FIRMY
Proventuss Polska Sp. z o.o.

ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa, Polska

Godziny pracy biura:
8:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku

Realizacja zamówień:
Tel: +48 22 122 85 41
Fax: +48 22 122 85 44
E-mail: biuro@proventuss.eu

Finanse:
+48 22 122 85 42
Inne:
+48 22 122 85 40


NIP: 108-00-03-767
REGON: 140376892
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000247723
Wysokość kapitału zakładowego: 279 900,00 PLN

Regionalni Doradcy Techniczni:

Polska Północno-Zachodnia
Wojciech Strzelecki

+48 662 217 817
wojciech.strzelecki@proventuss.eu

Polska Północno-Wschodnia
Jacek Kurzynoga

+48 570 530 585
jacek.kurzynoga@proventuss.eu

Polska Centralna i Wschodnia

Bartłomiej Mietz
 +48 664 046 137
bartlomiej.mietz@proventuss.eu

Polska Południowo-Zachodnia
Mariusz Trzęsoski

+48 692 477 817
mariusz.trzesoski@proventuss.eu

Polska Południowo-Wschodnia
Marek Kręcichwost

+48 603 215 845
marek.krecichwost@proventuss.eu

X